WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MAX-STONE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ

MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy MAX-STONE w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, z Działania 1.4 Wzór na konkurencję, projekt o nr POPW.01.04.00-18-0007/20.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności firmy MAX-STONE poprzez rozwój oferty produktowej oraz zbudowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także wzrost wykorzystania wzornictwa w jej działalności.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • wzmocnienie marki poprzez działania marketingowe, materiały wsparcia sprzedaży i kompleksową identyfikację wizualną, wprowadzenie nowej marki oraz submarek
  • rozszerzenie kanałów sprzedaży
  • rozbudowę oferty produktowej, w tym o okładziny dekoracyjne wykonane z innych materiałów
  • opracowanie procedur rozwoju nowego produktu, dzięki którym firma zdobędzie niezbędne kompetencje wdrażania nowych produktów
  • działania w zakresie zmodernizowania aktualnych linii produkcyjnych, automatyzacji wybranych procesów produkcyjnych, a także uzupełnienia parku maszynowego.

W ramach projektu  nastąpi wdrożenie następujących działań, stanowiących rekomendacje opracowanej w etapie I strategii wzorniczej:

  • Działania związane z zaprojektowaniem innowacji produktowej w postaci 6 nowych linii produktowych
  • Działania związane z zaprojektowaniem innowacji marketingowej, w tym m.in. zaprojektowanie nowych logo w odniesieniu do marki i submarek, zaprojektowanie architektury marki oraz języka wizualnego marki oraz każdej z submarek, zaprojektowanie materiałów reklamowych
  • Działania związane z usprawnieniem parku maszynowego, w tym m.in. zakup zautomatyzowanego mieszalnika do gipsu, dwie suszarnie, drukarka cyfrowa i inne.
  • Działania związane z zaprojektowaniem innowacji organizacyjnej oraz procesowej, w tym m.in. opracowanie procesu rozwoju nowego produktu, zaprojektowanie procesów produkcji poszczególnych produktów, zapewnienie wzorom produktów prawnej ochrony i komunikatów marketingowych.

Wartość projektu: 6 535 812,21 PLN
Dofinansowanie: 2 946 840,00 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.4/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.4/2022 dotyczące dostawy środków trwałych tj. 2 suszarni – jedna przeznaczona do suszenia paneli gipsowych, druga betonowych MAX-STONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń zaprasza do składania ofert na dostawę środków trwałych w postaci: 2 suszarni – jedna przeznaczona do suszenia paneli gipsowych, druga betonowych w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MAX-STONE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0007/20

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.4/2022 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI URZĄDZENIA USPRAWNIAJĄCEGO PROCES PAKOWANIA

MAX-STONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń zaprasza do składania ofert na dostawę środków trwałych w postaci: urządzenia usprawniającego proces pakowania w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MAX-STONE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0007/20.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.4/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. DRUKARKI CYFROWEJ DO NADRUKU GRAFIK NA PANELACH DEKORACYJNYCH I OKŁADZINACH ELEWACYJNYCH ORAZ LINII TECHNOLOGICZNEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z MALARNI I SUSZARNI LAKIERU I PIGMENTÓW BĘDĄCEJ UZUPEŁNIENIEM TECHNOLOGII DRUKU CYFROWEGO

MAX-STONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą: Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci: drukarki cyfrowej do nadruku grafik na panelach dekoracyjnych i okładzinach elewacyjnych oraz linii technologicznej składającej się z malarni i suszarni lakieru i pigmentów będącej uzupełnieniem technologii druku cyfrowego w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MAX-STONE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0007/20.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.4/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. ZAUTOMATYZOWANY MIESZALNIK DO GIPSU POŁĄCZONY Z AUTOMATYCZNĄ LINIĄ DO PRODUKCJI PANELI GIPSOWYCH

MAX-STONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci: zautomatyzowanego mieszalnika do gipsu połączonego z automatyczną linią do produkcji paneli gipsowych w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MAX-STONE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0007/20.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.4/2021 (ZAPROJEKTOWANIE PRODUKTÓW I MARKI)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.4/2021
dotyczące realizacji usług doradczych związanych z:
PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW WRAZ Z KOMPLEKSOWYM ZAPROJEKTOWANIEM MARKI

MAX-STONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Bratkówka 130A,
38-406 Odrzykoń
zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z
I. PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW w obrębie sześciu nowych linii produktowych:
1. Zaprojektowanie linii produktowej PREMIUM NATURAL (gips)
2. Zaprojektowanie linii produktowej PREMIUM ABSTRACT (gips)
3. Zaprojektowanie linii produktowej PREMIUM BRICK (gips)
4. Zaprojektowanie linii produktowej PREMIUM NATURAL (beton)
5. Zaprojektowanie linii produktowej PREMIUM SOUND KIDS
6. Zaprojektowanie linii produktowej PREMIUM SOUND HOME
II. USŁUGI ZWIĄZANE Z KOMPLEKSOWYM PROJEKTOWANIEM MARKI ORAZ MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH, W TYM
1. Zaprojektowanie nowych stron internetowych dla każdej z marek wraz z kalkulatorem oraz konfiguratorem produktu
2. Zaprojektowanie nowych materiałów reklamowych (katalog)
3. Zaprojektowanie nowych wzorów opakowań
4. Zmiana identyfikacji wizualnej marki uwzględniająca rebranding, wprowadzenie submarek, opracowanie księgi znaku oraz projekt materiałów informacyjno-promocyjnych, opracowanie nowej
architektury marki.

This site is registered on wpml.org as a development site.