WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MAX-STONE DZIĘKI WDROZENIU DO OFERTY INNOWACYJNEGO BETONOWANEGO KAMIENIA ELEWACYJNEGO POSIADAJĄCEGO WŁAŚCIWOŚCI SAMOCZYSZCZĄCE

INFORMUJEMY, ŻE MAX-STONE SP. Z O.O. SP.K OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE NA REALIZACJE PROJEKTU

pn. „Wzrost konkurencyjności firmy MAX-STONE dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego betonowego kamienia elewacyjnego posiadającego właściwości samoczyszczące”
nr RPPK.01.04.01-18-0003/20 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 1 Rozwój MŚP. Celem głównym projektu jest poszerzenie asortymentu o innowacyjne w skali świata produkty elewacyjne w postaci innowacyjnego kamienia elewacyjnego z dodatkiem specjalnej domieszki uszczelniającej zapobiegającej szybkiemu pokrywaniu się ich brudem oraz ułatwiającej późniejszą bezobsługową eksploatację elewacji (samoczyszczenie).

Wartość projektu: 6 150 000,00PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 750 000,00 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI KAMIENIA BETONOWEGO ORAZ LINII DO ROZFORMOWANIA PŁYTEK BETONOWYCH

MAX-STONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zaprasza do składania ofert na dostawę linii technologicznej do produkcji kamienia betonowego oraz linii do rozformowania płytek betonowych w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy MAX-STONE dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego betonowego kamienia elewacyjnego posiadającego właściwości samoczyszczące” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0003/20.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI SPRĘŻARKI ŚRUBOWEJ POWIETRZA

MAX-STONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zaprasza do składania ofert na dostawę sprężarki śrubowej powietrza (1kpl.) w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy MAX-STONE dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego betonowego kamienia elewacyjnego posiadającego właściwości samoczyszczące” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0003/20.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI SUSZARNI DO PŁYTEK BETONOWYCH

MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. K. zaprasza do składania ofert na dostawę środka trwałego w postaci suszarni do płytek betonowych w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy MAX-STONE dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego betonowego kamienia elewacyjnego posiadającego właściwości samoczyszczące” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0003/20.

This site is registered on wpml.org as a development site.