MAX-STONE
wyszukiwarka
wyszukiwarka
Strona główna   ›   Projekty UE   ›   Dostawa linii technologicznej do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego   ›   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego zamówienia publicznego z dnia 14.07.2017r. na dostawę linii technologicznej do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego zamówienia publicznego z dnia 14.07.2017r. na dostawę linii technologicznej do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego
.
.
Bratkówka,  dnia 26.07.2017 r
.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego zamówienia publicznego z dnia 14.07.2017r. na dostawę linii technologicznej do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego

 
Dotyczy: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy MAXSTONE s.c. w Bratkówce przez zakup innowacyjnej linii do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego" - nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.
Do realizacji wykonania zamówienia wybrana została oferta firmy ŁUC-DOM Przemysław Szybka, ul. Świerkowa 15, 38-483 Wróblik Królewski 15.
Uzasadnienie:
Ogłoszenie dotyczące dostawy linii technologicznej do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego zostało zamieszczone na stronie internetowej zamowieniarpo.podkarpackie.pl oraz na stronie internetowej zamawiającego max-stone.pl w dniu 14.07.2017 r. z możliwością składania ofert do dnia 21-07-2017r. W wyznaczonym terminie wpłynęło trzy oferty. Podczas ich sprawdzenia, stwierdzono, że spełniają ona wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta: ŁUC-DOM Przemysław Szybka, ul. Świerkowa 15, 38-483 Wróblik Królewski 15, uzyskała największą liczbę punktów, oprócz ceny spełnia ona również oczekiwania Zamawiającego w odniesieniu do warunków gwarancyjnych i serwisowych, dlatego została wybrana do realizacji.
26.07.2017 roku , Krzysztof Wójcik,  Wspólnik
Sprostowanie
W powyższej informacji nastąpiła pomyłka w odniesieniu do wybranej oferty do realizacji. Zamiast ww. firmy powinna być firma: Spell Software sp. z o.o., Parkowa 12, 58-520 Janowice Wielkie; tak jak to zostało wcześniej podane w załączniku do niniejszej informacji.
 Krzysztof Wójcik,  Wspólnik
.
.Załącznik:
06_Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty
FIRMA
O nas
Gdzie kupić?
Aktualności
Kariera
Projekty UE
Kontakt
OFERTA
Kamień i płytki dekoracyjne
Kamień i płytki elewacyjne
Deska elastyczna
Panele drewniane
Płytki cegłopodobne
Dekoracje ścienne
Akcesoria
INFORMACJE
Poradnik
Inspiracje
Filmy instruktażowe
Montaż i pielęgnacja kamienia
Instrukcje montażu
Tekstury dla architektów
Katalog
 
MAX-STONE sp. z o.o. sp. k.
Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń
+48 609 565 626
biuro@max-stone.pl
Sklep internetowy
 
 
MAX-STONE sp. z o.o. sp. k.
Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń
+48 609 565 626
biuro@max-stone.pl
Sklep internetowy
 
Poznaj nas:   Facebook   YouTube   Twitter
© 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: BigCom
Poznaj nas:   Facebook   YouTube   Twitter
© 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: BigCom